Klubszabályzat

KLUB SZABÁLYZATA

 1. A Vavavoom Klub által szervezett rendezvényeken részt vevő személyek kötelesek megismerkedni ezzel a szabályzattal. A belépőjegy megvásárlása, a foglalás megtétele, valamint a Klub területére való belépés e szabályzat elfogadását jelenti.
 2. A Klub vendégeinek biztonságának és szórakozásának biztosítása érdekében a Vavavoom Klub fenntartja a jogot, hogy megtagadja a belépést bárkitől, aki megjelenésével, öltözékével vagy viselkedésével nem felel meg a Klub által képviselt szabványoknak. Ez vonatkozik azokra is, akik a vendéglistán szerepelnek, általános meghívóval rendelkeznek, vagy előzetes foglalással rendelkeznek a Klub fülkéire.
 3. A Klub területére való belépésről a kiválasztó dönt. A kiválasztónak vagy a Klub biztonsági személyzetének joga van megtagadni a belépést a Klub területére indoklás nélkül.
 4. A Klubba nem léphetnek be 21 életévüket be nem töltött személyek, érvényes személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezők, ittas állapotban lévők vagy más bódító szerek hatása alatt állók, valamint az esemény rangjához képest nem megfelelően öltözött személyek. A kiválasztónak vagy a biztonsági személyzetnek joga van igazoltatni a Klub vendégét annak személyazonosságának és korának megállapítása érdekében. A Klub fenntartja a jogot a minimális korhatár megváltoztatására.
 5. 23:00 óráig a foglalással és a Vavavoom Klub tagsági kártyával rendelkezőknek van elsőbbsége a belépéshez.
 6. Biztonsági okokból a biztonsági személyzet vagy a kiválasztó megtagadhatja a belépést a helyszínre, ha a Klubban tartózkodók száma eléri a helyiség maximális, megengedett létszámát.
 7. A Klubban tartózkodó személyek kötelesek betartani a klub alkalmazottainak és biztonsági személyzetének utasításait, amelyek a biztonság és a rend biztosítását szolgálják.
 8. Tilos a Klub területére ételt, italokat, alkoholt, bódító szereket, lő- és gázfegyvereket, késeket és egyéb éles tárgyakat, pirotechnikai termékeket és tűzveszélyes anyagokat, valamint más, a Klub vendégeinek egészségét vagy életét veszélyeztető tárgyakat behozni.
 9. A biztonsági személyzetnek joga van átvizsgálni a táskák, hátizsákok és ruházat tartalmát, ha gyanú merül fel, hogy a személyek a 8. pontban említett tárgyakat hoznak be vagy birtokolják. A fent említett ellenőrzésnek való alávetést megtagadó személyek esetében a Klub fenntartja a jogot a belépés megtagadására.
 10. Agresszíven viselkedő vagy más vendégek számára közvetlen veszélyt jelentő, alkoholos befolyásoltság alatt álló, kábítószer hatása alatt lévő személyek, valamint akik a Klub szabályzatát megsértik, ki lesznek kísérve a helyszínről.
 11. Amennyiben a Klub szabályzatának drasztikus megsértése történik, a biztonsági személyzetnek joga van a törvény által előírt eszközök alkalmazására a Klubban azonnali biztonság biztosítása érdekében.
 12. Amennyiben anyagi károkat okoznak a Klubban, szabálysértést követnek el vagy illetlenül viselkednek, a biztonsági személyzetnek joga van a tettest elfogni és azonnal átadni a rendőrségnek. A Klubban okozott károkért a károkozó vagy az őt felelősségre vonható személy felel.
 13. A Klub nem vállal felelősséget a rendezvény alatt bekövetkező véletlenszerű eseményekért, mint például tűz, a rendőrség és a tűzoltóság által elrendelt evakuáció, katasztrófa, bombariadó, és nem köteles visszatéríteni a jegyek árát, vagy kártérítést fizetni egyéb igényekért, amelyek az említett okok miatt nem kerültek megrendezésre vagy félbeszakadtak.
 14. A Klubban dohányzás tilos, kivéve a dohányzásra kijelölt és erre a célra átalakított helyiségeket. Az ilyen helyiségekben tartózkodó személyek önként vállalják, hogy füstös helyiségben tartózkodnak. A Klub vendége tudomásul veszi, hogy folyamatosan ki lehet téve olyan hangerejű zónának, amely halláskárosodást okozhat.
 15. A Klub fenntartja a jogot az általa szervezett esemény lemondására indoklás nélkül. Ebben az esetben jár a visszatérítés a megvásárolt jegyekért. Az esemény lemondása nem jogosít fel semmilyen más követelésre.
 16. A Klub személyzete jogosult megtagadni az alkohol szolgáltatását az ittas személyektől.
 17. A Klub zárása az adott körülményekhez igazodva a Vezetőség által meghatározott időpontban történik.
 18. A klubban a ruhatár kötelező. A Vavavoom Klub által szervezett rendezvényeken részt vevő személyek kötelesek megismerkedni a Ruhatár Szabályzatával.
 19. Az eseményen részt vevő személyek beleegyeznek abba, hogy képmásukat, amely az általuk szervezett eseményeken készült, marketing célokra térítésmentesen terjesszék. A beleegyezés határozatlan időre és területi korlátozások nélkül van megadva. A beleegyezés magában foglalja a képmás harmadik felek általi terjesztését is a marketinganyagok sugárzása és nyilvános lejátszása, valamint az eseményekkel kapcsolatos reportázsok és információk keretében.

FOGLALÁSI SZABÁLYZAT

 1. A foglalásokat a www.emenago.com portálon keresztül lehet leadni.
 2. A foglalásokat 22:00 és 22:30 órára fogadjuk, és 30 perces késés után törlődnek. Ebben az esetben az előzetesen befizetett összeg és a hely is elveszik.
 3. A foglalási eljárás befejezése után a teljes összeget online kell kifizetni 12 órán belül a foglalás megtétele után (a foglalás árai a fülke kiválasztása után található leírásban találhatók).
 4. A KLUBBA VALÓ BELÉPÉS ÉS A RUHATÁR AZ ÁRBA VAN BELEKALKULÁLVA.
 5. A foglalási összeg egy része a bárban használható fel (az értékek a fülke kiválasztása után található leírásban találhatók).
 6. A Klubban alkalmazandó öltözködési kód – Casual, Smart Casual.
 7. A Klub vendégeinek biztonságának és szórakozásának biztosítása érdekében a Vavavoom Klub fenntartja a jogot, hogy megtagadja a belépést bárkitől, aki megjelenésével, öltözékével vagy viselkedésével nem felel meg a Klub által képviselt szabványoknak. Ez vonatkozik azokra is, akik előzetes fülkefoglalással rendelkeznek a Klubban.

RUHATÁR SZABÁLYZATA

 1. A ruhatár az események alatt kötelező.
 2. A ruhatár ingyenes.
 3. A ruhatárba történő leadás igazolása sorszám vagy karszalag kiadásával történik.
 4. Az elveszett vagy megrongált sorszámok/karszalagok esetén 20 forintos díjat számítunk fel darabonként.
 5. A ruhatárban hagyott értékes tárgyakért (okmányok, kulcsok, pénztárcák, mobiltelefonok stb.) a Vavavoom Klub nem vállal felelősséget.
 6. A sorszám elvesztése esetén a tárgyakat a díj megfizetése (4. pont) után az esemény befejezésekor vagy a Klub alkalmazottai által meghatározott időpontban adják ki.
 7. A Vavavoom Klub területén hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 8. A ruhatárban hagyott tárgyakat 14 napig őrizzük.
 9. A Klub területére való belépés a fenti szabályok elfogadását jelenti.